Letecká mapa Plášťoviec

Letecká mapa Plášťoviec

Pohľad na stred obce

stred obce Plášťovce

Pohľad na Plášťovské vinice

Vinica v Plášťovciach

potok Krupinica

Krupinica pri Plášťovciach

Vchod do jaskyne

Jaskyňa pri Plášťovciach

Jaskyňa v Plášťovciach

Jaskyňa pri Plášťovciach

Prostredie

obec Plášťovce

História

erb Plášťoviec Severne od Šiah, v strede historickej Hontianskej župy, vo východnej časti dnešného Levického okresu, na maďarsko-slovenskej jazykovej hranici, v údolí pri sútoku potokov Krupinica a Litava, sa nachádzajú Plášťovce - dedina s minulosťou bohatou na historické udalosti a dodnes uchovávajúca rôzne tradície.
Už v dávnych časoch ľudia našli v tomto malebnom kraji vhodné miesto na usadenie sa. Tento chotár ich lákal úrodnými údoliami riek, vyvýšeninami vhodnými na pozorovanie okolia, skalnými otvormi vhodnými na skrýše, rozľahlými lesmi, veľkým množstvom vodných prameňov, a tiež aj bohatou územnou faunou i flórou.

Pamätihodnosti

kostol v Plášťovciach Z historických pamiatok Plášťoviec pozornosť v prvom rade upúta kostol a kaštieľ. Kostol má 42 m vysokú vežu, postavený bol z pálených tehál v secesnom slohu s neorománskymi prvkami. Je v poradí tretím kostolom obce, prvý je spomínaný v listine z r. 1281 a je zaznačený aj na Lázárovej mape z r. 1528. Po tureckých pustošeniach kostol obnovili a prestavali. Tretí, čiže súčasný kostol, dal postaviť biskup Pál Palásthy a posvätil ho 3. júla 1898. Svätyňa kostola je oblúkovitá, k nej sa primkýnajúca loď je v strede rozšírená, okná zdobia maľby na skle. Fresky sú dielom banskobystrického maliara Ľudovíta Blahu. Malé bočné lode sú uzatvorené zaoblenými oknami. Okolo, na južnej strane sú fresky znázorňujúce zbožňovanie Ježiša a krst Ježiša v rieke Jordán, na severnej strane zoslanie Ducha svätého a Ježiša medzi deťmi. Strop hlavnej lode zdobia portréty štyroch evanjelistov, na klenbe pod chórom je erb Palásthyovcov a obecný erb, znázorňujúci sv. Juraja. Dielom Márie Schoffmann je maľba za hlavným oltárom, zobrazujúca sv. Juraja, patróna kostola i trojitý obraz nad južným bočným vchodom, ktorý bol vyhotovený podľa triptychu Rogera van der Weydena Ukrižovanie. Maľbu Veronikina šatka namaľoval Ferenc Paczka. Obrazy i svoj portrét pre kostol daroval Pál Palásthy. Väčšia časť zariadenia kostola je pôvodná. Nad hlavným vchodom je pamätná tabuľa pripomínajúca staviteľa kostola. Niekdajšia rímskokatolícka škola bola postavená r. 1890 tiež za podpory Pála Palásthyho. Po obnove tu dostanú miesto národopisné a cirkevné zbierky obce.

kaštieľ v Plášťovciach Na východ od kostola je kaštieľ Palásthyovcov zo začiatku l8.storočia, pôvodne postavený v barokovom štýle. Dal ho postaviť cisársky generál Ferenc Palásthy, dokončený bol v r. 1730. Na začiatku l9. stor. ho prestavali v klasicistickom štýle. Je to dvojpodlažná budova v tvare písmena U so stredným rizalitom, zakončeným trojuholníkovým štítom.Na prízemí a poschodí s 33 zaoblenými oknami mierne vystupuje. Trojuholníkový štít zdobia sochy. Vo vnútri trojuholníka je rodinný erb Palásthyovcov: v 1. a 4. poli štvordielneho štítu je hlava vola medzi rohmi s krížom; v 2. a 3. poli je podoprená pancierová ruka s mečom nad záhybom so šesťcípou hviezdou a polmesiacom. (Erb je nepresný, pretože jedna ruka je von otočená) Na vrchole trojuholníka je kamenná váza, medzi dvoma cípmi v strede je alegorická socha jednou rukou sa opierajúca a v druhej držiaca okrúhly štít. Chodba v severnej časti budovy, dnes používanej ako cirkevná škola je valená klenba s lunetami. Priestory na poschodí majú rovný strop miestami zdobené štukatúrou.

pomník v Plášťovciach Na hlavnom námestí obce vysvätili 26. júla 1942 pamätník hrdinov so štátnou vlajkou. Vlajku darovala obec Ócsa (Peštianska župa) a rodnej dedine odovzdal dr. Gyula Szúcs tamojší biskup. Na mieste bitky v Palásti odohranej r. 1552 stojí klasicistická božia muka v tvare štvorca so strieškou podobnou zvonovej veži. Pod skleneným oknom Božej muky v dedine zvanej Turecká kaplnka stojí pamätná tabuľa. Umiestnili ju sem r. 1968 miestne organizácie Csemadoku a Červeného kríža.

Pohľad na Plášťovské pivnice text a obrázky boli použité z www.plastovce.sk